Lluïsa Coll Manresa Psicologa

Anar a consultar una psicòloga és un fet cada vegada més habitual.

Fer psicoteràpia ens ajuda a entendre’ns millor a nosaltres mateixos i això ens dona seguretat i confiança en els nostres recursos personals. Ens proporciona una visió més àmplia de tots els matisos amb què podem viure la nostra vida.

La psicoteràpia no ens fa insensibles al dolor, sinó que ens fa viure connectats amb la vida de forma més sana. Podem aprendre a viure de manera més creativa, resolent els problemes amb més flexibilitat.

Fer psicoteràpia ens dona fortalesa a nivell personal per comptar amb els nostres recursos, i això augmenta considerablement la nostra autoestima, entesa com a capacitat de respectar-se les pròpies necessitats.

El 3% dels ingressos obtinguts en les teràpies están destinats a ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides, per ajudar els nens refugiats i a les seves famílies.
L’objectiu de la teràpia és aconseguir que la persona se senti capaç davant les dificultats amb els seus propis recursos.

CONTACTAR