DEPRESSIÓ
DEPRESSIÓ


La majoria de les persones assumeixen que la depressió és causada només pels problemes personals. La depressió és una tristesa que incapacita funcionar de manera sana en el dia a dia.

La depressió es causada per la confluència d’una sèrie de factors: circumstàncies de fets recents, trets de personalitat i la influencia de la biografia emocional o història de cadascú.

Les persones amb depressió o ansietat pateixen uns sentiments dolorosos o incapacitadors. Actualment hi ha tractaments psicològics eficaços, en el quals el pronòstic de recuperació és molt positiu. La meva tasca és oferir un tractament que respongui a les necessitats personals de cada pacient per posar-nos a treballar.
Es calcula que una de cada cinc persones, pateixen de depressió en algun moment de les seves vides.

La depressió és un dels problemes més comuns dins el camp de la salut mental. Es calcula que una de cada cinc persones, pateixen de depressió en algun moment de les seves vides. La depressió és més que un estat d’ànim baix, és una malaltia. Tots ens sentim tristos, de mal humor de tant en tant, però algunes persones experimenten aquests sentiments intensament, durant llargs períodes de temps i moltes vegades els costa concretar les raons del seu malestar. Les persones que pateixen depressió tenen dificultats per funcionar cada dia i poden ser reticents a participar en activitats que abans gaudien i els suposava un plaer.

És important reconèixer els símptomes que té la depressió, com reconèixer-la, com poder trobar una solució o com ajudar a algú que està passant per aquest moment.

Comportaments associats a la depressió:

 • Canvis d’humor que estan fora del caràcter de la persona.
 • Augment de la irritabilitat i la frustració.
 • Dificultats per rebre crítiques personals.
 • Passar menys temps amb la família i els amics.
 • Pèrdua d’interès en el menjar, el sexe, l’exercici i altres activitats de plaer.
 • Estar despert bona part de la nit.
 • Augment del consum d’alcohol i/o drogues.
 • Quedar-se reclòs a casa.
 • Augmentar les queixes de la salut física, com el cansament o el dolor.
 • Ser imprudent o córrer riscos innecessaris (com conduir ràpid i de forma perillosa).
 • Alentiment dels nostres pensaments i les nostres accions.

Causes de la depressió

Circumstàncies personals i socials: solitud, pèrdua de la feina, ruptura amb la parella, problemes econòmics.

Mèdiques:  funció tiroïdal, lesions cerebrals, malalties infeccioses, anèmia, dolor crònic…

Trets de la personalitat que són d’alt risc:

 • Ser ansiós durant tota la vida.
 • Ser perfeccionista.
 • Ser sensible a la crítica personal.
 • Manca d’assertivitat i manca d’estratègies per afrontar situacions conflictives.
 • Ser autocrític i crear-se una autoimatge negativa amb si mateix.
El més important és el reconeixement de la depressió i cercar ajuda. Com més aviat es rebi tractament, més gran seran les possibilitats de recuperació de forma ràpida.

Tipus de depressió

Hi ha diferents tipus de depressió, amb símptomes lleugerament diferents i, per tant, poden requerir tractament diferents. Els tipus principals de depressió són els següents:

 • La depressió major: un estat d’ànim greu dura com a mínim tres setmanes, fins diversos mesos.
 • La depressió psicòtica: un estat d’ànim deprimit, que inclou símptomes de psicosi. La psicosi consisteix a veure o escoltar coses que no existeixen (al•lucinacions), sensació que tot el món està en contra tu (paranoia), i amb deliris.
 • Distímia: un estat d’ànim deprimit menys sever, però, que dura diversos anys. També pot donar-se la combinació de símptomes de depressió i ansietat.
 • El trastorn bipolar: abans conegut com a malaltia maníaca depressiva, implica períodes de sentir-se baix (fase de depressió) i alts (fase maníaca).
De mitjana, es calcula que una de cada cinc dones patirà depressió al llarg de la seva vida; i també un de cada vuit homes.

Contacta amb mi ara

CONTACTAR